2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 03 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދެމައްސަލައެއް ފިޔަވައި 03 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލައެއް މިހާރުވަނީ ނިންމައި، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ސިވިލް ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބު ޝާއިޢު ކުރަމުން ދާނީ " ސިވިލް ކޯޓުގެ ތުޅުދަނޑި" މިނަމުގައެވެ.

  • ތުޅުދަނޑި ވިދާޅުވުމަށްThaaval